Informacja na temat realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka”.

logo

KOLEKTORY SŁONECZNE  I KOTŁY C.O. NA BIOMASĘ

Trwa montaż ostatnich instalacji solarnych i kotłów na biomasę w ramach realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka”.  Na terenie gminy Chorkówka zamontowanych zostanie łącznie 107 instalacji solarnych.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Od lutego br. przedstawiciele Wykonawcy dokonują wizji lokalnych poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia szczegółowych warunków wykonania instalacji fotowoltaicznych. W marcu rozpoczęły się pierwsze prace montażowe modułów fotowoltaicznych i potrwają do końca czerwca br. Wykonawca dokonuje również zgłoszenia w PGE (Polska Grupa Energetyczna S.A.) przyłączenia instalacji do sieci energetycznej. PGE drogą listową informuje Mieszkańca o możliwości przyłączenia instalacji. Mieszkaniec po otrzymaniu listu udaje się do Biura Obsługi Klienta PGE Obrót z siedzibą w Krośnie celem podpisania umowy kompleksowej jako Prosument.
W terminie do 30 dni po podpisaniu umowy kompleksowej PGE powinna zamontować u Mieszkańca licznik dwukierunkowy. Dopiero po montażu licznika możliwe jest uruchomienie falownika instalacji. Do tego czasu samowolne uruchomienie instalacji jest nielegalne i może spowodować naliczenie kar przez PGE.

Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE.

Całkowita wartość zadania Gminy Chorkówka wynosi 8 273 194,40 PLN dofinansowanie ze środków UE wynosi 5 168 617,25 PLN.