draganowa_kapliczka_z_przelomu_xix_i_xx_w._-_na_gorce_obok_delimatow

kapliczka XIX/XX w. „górka obok Delimacików”