Zaproszenie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Wspieranie rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią oraz innymi uzależnieniami z programem profilaktycznym w 2021 roku”.

ZAPROSZENIE Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o… Czytaj więcej Zaproszenie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Wspieranie rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią oraz innymi uzależnieniami z programem profilaktycznym w 2021 roku”.

czytaj więcej

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów… Czytaj więcej Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

czytaj więcej