Informacje o bibliotece

Biblioteka Gminna w Chorkówce swoimi początkami sięga 1950 roku. Początkowo mieściła się w prywatnym domu i zajmowała jedno małe pomieszczenie z 500 książkami. W pierwszym roku działalności zarejestrowano 96 czytelników. W 1953 bibliotekę przeniesiono do większego pomieszczenia w prywatnym domu i zakupiono otwarte regały. W 1954 roku biblioteka zostaje przeniesiona do wynajętego lokalu w prywatnym domu w Żeglcach. Następnie od 1964 funkcjonuje w Szkole Podstawowej zajmując jedną klasę lekcyjną. W sierpniu 1978 roku następuje kolejna przeprowadzka biblioteki do Domu Ludowego w Chorkówce. Obecnie Biblioteka Gminna funkcjonuje w budynku Przedszkola Samorządowego w Chorkówce. W pierwszych latach działalność biblioteki polegała na organizowaniu punktów bibliotecznych,które założono w każdej miejscowości gminy. W związku z reformą administracyjną część z nich, poprzez przekształcenie w biblioteki gromadzkie, a później w filie biblioteczne stanowią obecnie gminną sieć biblioteczną, która jest najbardziej rozwiniętą siecią w powiecie krośnieńskim. Filie biblioteczne funkcjonują w następujących miejscowościach: Bóbrka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Szczepańcowa, Zręcin, Żeglce.

W 2009 roku na terenie gminy Chorkówka rozpoczęto modernizację lokali zajmowanych przez filie biblioteczne. Działania te zarówno podniosły standard usług oferowanych przez biblioteki i usprawniły pracę bibliotekarzy.

W tym samym roku Biblioteka Gminna zgłosiła akces i została przyjęta ze statusem biblioteki partnerskiej do ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki uczestnictwie w tym programie wszystkie filie zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne oraz dostęp do Internetu. W 2010 roku Biblioteka Gminna przystąpiła do programu ”Akademia Orange dla bibliotek”. Przez 5 –letni okres trwania programu Fundacja Orange na wniosek biblioteki przekazywała dotację celową na pokrycie kosztów dostępu do Internetu oraz popularyzację i edukację wykorzystania Internetu przez użytkowników i pracowników bibliotek.

Do podstawowych zadań statutowych biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników przede wszystkim udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności informacyjnej. Oprócz zadań statutowych biblioteki na terenie gminy prowadzą działalność promującą książki i czytelnictwo przyjmując wycieczki przedszkolaków i uczniów, organizując konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania z książką i bohaterami literackimi. W lokalach bibliotecznych można zobaczyć wystawki i foto-gazetki informujące o ważnych rocznicach, wydarzeniach literackich i państwowych.