Procedury postępowania w przypadku zagrożenia powodziowego

Komunikat o stanie wody i zagrożeniu może być przekazywany za pomocą lokalnych środków masowego przekazu, obwieszczeń, komunikatów, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób przyjęty w naszej gminie. Już w chwili wystąpienia zagrożenia powodziowego powinno się odpowiednio przygotować na wypadek powodzi.
W tym celu należy:

 • przenieść na górne kondygnacje dokumentację, sprzęt i wartościowe mienie znajdujące się w piwnicach lub na parterze zagrożonych obiektów
 • usunąć z zagrożonego terenu samochody, maszyny rolnicze oraz inny sprzęt, który w wyniku zalania wodą może ulec zniszczeniu
 • usunąć zwierzęta domowe i gospodarskie które mogą być narażone na utonięcie w wyniku fali powodziowej
 • usunąć i zabezpieczyć płody rolne zgromadzone w magazynach narażonych na zalanie
 • zgromadzić niezbędne zapasy nie psującej się żywności, niezbędną ilość czystej wody, latarki, świece, zapasowe baterie (w czasie powodzi mogą nie funkcjonować wodociągi i kanalizacja)
 • w razie potrzeby wyłączyć zasilanie obiektu w media (prąd, gaz, wodę)
 • przygotować worki z piaskiem w celu zabezpieczenia drzwi wejściowych i okien piwnicznych
 • mieć włączone radio (najbezpieczniej tranzystorowe na baterie) na częstotliwość lokalnej stacji, w celu bieżącego śledzenia
 • komunikatów o zagrożeniu powodziowym i sposobach postępowania
 • przygotować sprzęt pływający (o ile takowy posiadamy), utrzymywać go w sprawności i wykorzystywać wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub innych uzasadnionych okolicznościach;
 • podczas powodzi stosować się do poleceń prowadzących akcję ratunkową.