Pomniki przyrody

  • Lipa szerokolistna – Obok Kościoła Parafialnego w Zręcinie, przy ogrodzeniu;
  • Dęby szypułkowe 11 sztuk – W parku podworskim w Kobylanach;
    pomnik przyrody
  • Lipa drobnolistna – W parku podworskim w Kobylanach;
  • Dąb szypułkowy – Draganowa obok domu nr 66;
  • Dąb szypułkowy – Obok budynku mieszkalnego nr 121 w Kopytowej;
  • Lipa – Bóbrka obok domu nr 263;