Konta Bankowe

Nr kont Urzędu Gminy Chorkówka,

Bank Spółdzielczy w Rymanowie oddział w Chorkówce:

  • Nr konta 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050 – dot. wpłat za odpady komunalne;
  • Nr konta 59 8636 1031 2003 1500 0042 0058 – dot. wpłat podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa);
  • Nr konta 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003 – dot. wpłat wadiów na przetargi, kaucji pobieranych przy wynajmie sal;
  • Nr konta 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 – dot. wpłat z tytułu czynszu, opłat za media, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za udostępnienie danych osobowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, wpłat darowizn, odszkodowań, wpłat za sprzedaż mienia komunalnego, itp.