Dofinansowanie dla gminnych szkół

„Aktywna tablica” – to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024.
Ze wsparcia korzystają szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami: uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. W ramach tego zadania zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt w postaci pomocy dydaktycznych w tym również komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania zakupionego w ramach realizowanego Programu.
Wsparcie w roku 2021 otrzymają:
➡ Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w Zespole Szkół i Placówek w Bóbrce – dofinansowanie 20 240,00 zł, wkład z budżetu Gminy Chorkówka – 5 060,00 zł,
➡ Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce w Zespole Szkół w Chorkówce – dofinansowanie 31 668,00 zł, wkład z budżetu Gminy Chorkówka – 7 917,00 zł,
➡ Szkoła Podstawowa im. św. Jana z Dukli w Draganowej – dofinansowanie 26 366,66 zł, wkład z budżetu Gminy Chorkówka – 6 591,67 zł,
➡ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej- dofinansowanie 35 000,00 zł, wkład z budżetu Gminy Chorkówka – 8 750,00 zł,
➡ Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie w Zespole Szkół w Zręcinie – dofinansowanie 35 000,00 zł, wkład z budżetu Gminy Chorkówka – 8 750,00 zł.
W sumie gminne szkoły otrzymają 148 274,66 zł dofinansowania, co daje nam czwarte miejsce w województwie.