Wrzesień przyniesie zmiany

Pierwszy dzwonek już niebawem. W szkołach trwają przygotowania na przyjęcie uczniów. Kadra pedagogiczna już czeka na swoich wychowanków. W trzech placówkach edukacyjnych wrzesień przyniesie zmiany.

Dzisiaj czterech wyłonionych drogą konkursową dyrektorów szkół, nadzorowanych przez Gminę Chorkówka odebrało nominacje z rąk Grzegorza Węgrzynowskiego Wójta Gminy Chorkówka. Nowo wybrani dyrektorzy to: Edyta Bracławicz-Jasłowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej, Małgorzata Frączek Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej, Mirosław Guzik Dyrektor Zespołu Szkół w Chorkówce, Roman Skowron Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach, który ponownie objął stanowisko.

W spotkaniu uczestniczyli także Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chorkówka oraz Gabriela Nizianty Dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce.

Dyrektorom życzymy samych sukcesów, dobrych decyzji, energii i optymizmu na kolejne miesiące pracy.