Kapliczki

Bóbrka

Chorkówka

Draganowa

 

Faliszówka

Kobylany

Kopytowa

Machnówka

Sulistrowa

Szczepańcowa

Świerzowa Polska

Zręcin

Żeglce