zrecin_2_pol_xix_szkolna_14

kapliczka z 2 poł. XIX w., ulica Szkolna nr 14