Sołectwa

Mapa Gminy z Sołectwami

Świerzowa Polska Szczepańcowa Machnówka Zręcin Żeglce Chorkówka Bóbrka Leśniówka Kopytowa Faliszówka Poraj Kobylany Sulistrowa Draganowa
 Gmina Chorkówka – podział na sołectwa

 

Miejscowość Nazwisko i imię Adres TELEFON
Bóbrka Czarnota Stanisław Bóbrka ul. Ks. Antoniego Dziurzyńskiego 6 13 42 227 98

693 859 788

Chorkówka Liwosz Stanisław Chorkówka 164 13 43 133 64

691 865 160

Draganowa Chodak Stanisław Draganowa 50 134317227

601571137

Faliszówka Szczepanik Ireneusz Faliszówka 67 134314248

664 657 939

Kobylany Samborowski Jan Kobylany 81A 887761747
Kopytowa Munia Tomasz Kopytowa 235 783 770 083
Leśniówka Gradowicz Małgorzata Leśniówka 93 887770026

134313536

Machnówka Malczewski Zdzisław Machnówka 43 13 43 183 58

669584828

Poraj Baran Małgorzata Poraj 47 134314406

602213005

Sulistrowa Czaja Gabriel Sulistrowa 18 609 160 998
Szczepańcowa Żołna Marta Szczepańcowa, ul. Lipowa 3 724261254
Świerzowa Polska Kawalec Bogusława Świerzowa Polska, ul. Szkolna 23 A 502745866
Zręcin Prętnik Ryszard Zręcin, ul. Stawowa 8 13 42 214 91

508 375 703

Żeglce Skalska Iwona Żeglce 292 606853093