Władze Gminy

Wójt Gminy – Grzegorz Węgrzynowski

b

Zastępca Wójta – Tomasz Tłuściak

zd

Skarbnik Gminy – Anna Lula

IMG_8969

Sekretarz Gminy – Wioletta Klimek

Przewodniczący Rady Gminy – Maciej Sekuła

zd