Sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania

OSTRZEGANIE – polega na przekazywaniu komunikatów i informacji o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach. Informacje te przekazywane są przez organy wykrywające lub ustalające stan zagrożenia organom odpowiedzialnym za uprzedzanie  alarmowanie ludności, w celu podjęcia działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujących o sposobach wykorzystania tych działań.

ALARMOWANIE –  polega na rozpowszechnianiu ustalonych sygnałów lub komunikatów o bezpośrednim niebezpieczeństwie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, skażeniach i zakażeniach, nalotów z powietrza od właściwych terytorialnie władz, służb i ludności informujące o zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania.

SYGNAŁY POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 nr 191 poz. 461)

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1.

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp )

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta

lub w uzasadnionych

przypadkach innej

figury

geometrycznej

2.

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny

w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp )

dla

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

Rodzaj

komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny

system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system

alarmowy

środki masowego przekazu

1.

Uprzedzenie

o zagrożeniu

skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na

terenie

około godz min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj skażenia)

dla

………

2.

Uprzedzenie

o zagrożeniu

zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia

o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj zakażenia)

dla

…………..

3.

Uprzedzenie

o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniu

środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie

postępowania mieszkańców ………………

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas

wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj klęski)

dla

………………