Kontakt i telefony alarmowe

Dane kontaktowe:

Siedzibą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Gminy Chorkówka 175
1. Kontakt telefoniczny:
a. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu numer telefonu:  13 43 86930 lub 13 43 86931
b. w niedzielę i święta oraz dni wolne od pracy, a także codziennie po godzinach pracy: 603543703, 695082671, 602627842.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krośnie
Czas pracy Centrum w sytuacjach nie stwarzających zagrożenia: w godzinach pracy Starostwa od 7.30 do 15.30 w siedzibie Centrum.
Telefon: 13 43 75801; 13 43 75802
Po godzinach pracy i w dni wolne od pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie- na stanowisku Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
Telefon:  13 43 66308;
W sytuacjach kryzysowych Centrum całodobowo pracuje w swojej siedzibie – czyli w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Lp

Rodzaj służby

Adres

Numer telefonu

kontaktowy

alarmowy

1 Komenda Miejska  Policji 38-458 Krosno

ul. Lwowska 28

13 4329900

13 43 29310

997
2 Komisariat Policji  38-450 Dukla

Ul. Kopernika 4

13 43 30007

13 43 29371

3 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 38-400 Krosno

Ul. Niepodległości 6 

13 43 66308 998
4 Pogotowie Ratunkowe 38-400 Krosno

Ul. Grodzka 45

13 43 20222 999
5 Pogotowie Energetyczne 38-400 Krosno

Ul. Hutnicza 4

13 43 75000 991
6 Pogotowie Gazowe 38-450 Krosno

Ul. Hutnicza 1

13 43 75427 992
7 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 30-400 Krosno

Ul Kisielowskiego 12

13 43 21942  

 

Wykaz telefonów alarmowych

112

Telefon alarmowy

999

Pogotowie Ratunkowe

998

Straż pożarna

997

Policja

991

Pogotowie Energetyczne

992

Pogotowie Gazowe

607087991

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Chorkówka

 

Wykaz telefonów zaufania

800 12 01 48

Zatrzymaj przemoc”

116 111

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

801 12 00 02

Niebieska Linia”

801 19 99 90

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

22 692 82 26

telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS

801 24 70 70

Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych ITAKA

116 000

telefon alarmujący o zaginięciu dziecka lub nieletniego ITAKA

 801 10 98 01

infolinia Krajowego Centrum Kompetencji