Sytuacje kryzysowe- pierwsza pomoc

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że od naszej reakcji na wypadek, zależy życie drugiego człowieka. 

Po pierwsze: należy głośno poprosić o pomoc kogoś, kto przechodzi obok lub się przygląda się. Wówczas kiedy jedna osoba zajmuje się poszkodowanym, druga dzwoni na numer alarmowy. Ważne, aby wyraźnie i dokładnie określić w jakiej sprawie dzwonimy, to znaczy co się wydarzyło (wypadek samochodowy, ilość poszkodowanych, ich stan). Należy podać dokładny adres, pod który wzywamy pomoc. Ponadto swoje dane, tzn. kto wzywa pomoc i koniecznie nr telefonu.

Zabiegi ratujące życie
1.
Należy sprawdzić czy miejsce w którym znajduje się poszkodowany jest bezpieczne.
2.
Następnie należy delikatnie potrząsnąć poszkodowanego i zapytać czy dobrze się czuje, czy nas słyszy itd. Jeżeli poszkodowany reaguje, a miejsce w którym się znajduje nie zagraża jego bezpieczeństwu, należy zostaw go w pozycji w jakiej go zastaliśmy. Jeżeli nie reaguje: należy głośno zawołać o pomoc, odwrócić poszkodowanego na plecy, po czym udrożnić drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy i uniesienie żuchwy.
4. Utrzymując drożność dróg oddechowych koniecznie trzeba sprawdzić czy oddech jest prawidłowy. Szukać oznak życia takich jak szmery oddechowe, starać się wyczuć ruch powietrza na swoim pliczku.
W pierwszych minutach po zatrzymaniu pracy serca (zatrzymaniu krążenia) poszkodowany może słabo oddychać lub wykorzystywać głośne, niejednoznaczne, pojedyncze westchnięcia. Nie należy ich mylić z prawidłowym oddychaniem. W przypadku wątpliwości czy oddech jest prawidłowy, należy działać tak, jakby był nieprawidłowy.
5. Jeżeli oddech jest prawidłowy poszkodowanego należy ułożyć w pozycji bezpiecznej i poprosić inną osobę o wezwanie pomocy.  Kiedy nie ma nikogo i sami udajemy się aby wezwać pomoc należy cały czas kontrolować czynności życiowe poszkodowanego (oddech) oraz chronić go przed utratą ciepła. Następnie trzeba sprawdzać oddech co minutę do czasu przybycia pomocy.

Więcej informacji