Obchody Święta Drzewa w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej

Dzień Drzewa to międzynarodowa akcja sadzenia drzew odbywająca się w wielu krajach. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. W ramach tego święta, obchodzonego w Polsce od 20 lat, prowadzona jest akcja sadzenia drzew, której towarzyszy program edukacji ekologicznej.

W tym roku społeczność naszej szkoły, włączając się w obchody Światowego Dnia Drzewa, podjęła szereg działań proekologicznych przygotowanych przez Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.

Realizację projektu rozpoczęła Pani Dyrektor Małgorzata Frączek, która 30 września 2021 roku wraz z młodzieżą naszej szkoły odebrała sadzonki drzew (sosny, jodły, dęby) w siedzibie Lasów Państwowych w Krośnie. Kolejnym etapem i jednocześnie głównym celem zainicjowanej akcji ekologicznej było posadzenie  dwudziestu drzewek na terenie szkolnego ogrodu. Zadanie to wykonali członkowie SK LOP 6 października 2021 roku.

W realizację kolejnego etapu projektu zaangażowana była cała społeczność szkolna. Następnym bowiem krokiem był szkolny konkurs na najciekawszą pracę plastyczną. Koordynatorzy przydzielili uczniom poszczególnych klas zadanie – wykonanie plakatu, dostosowując tematykę do ich możliwości. Prace powstały na godzinach wychowawczych. Nad ich realizacją czuwali wyznaczeni nauczyciele i opiekunowie LOP.

Uczniowie mierzyli się z następującymi wyzwaniami:

– klasy 0-3  „Drzewo jesienią”,

– klasa 4  „Prośby drzewa”,

– klasa 5 „ Znaczenie drzewa”,

– klasa 6 „ Polskie drzewa liściaste”,

– klasa7 „Polskie drzewa iglaste”,

– klasa 8a „Motyw drzewa w literaturze”,

– klasa 8b „Motyw drzewa w sztuce”.

Ta część akcji cieszyła się szczególnym zainteresowaniem. Widać było ogromne zaangażowanie i pomysłowość dzieci i młodzieży, co zaowocowało niezwykle twórczymi i oryginalnymi pracami. Bogactwo i różnorodność wykorzystanych technik można było podziwiać na wystawie, która otwarta została 8 października 2021 roku na dolnym korytarzu szkolnym.

Jury w składzie- Pani Dyrektor Małgorzata Frączek, Pani Anna Dubis, Pani Bogusława Michalczyk i Pani Renata Janocha oraz przedstawiciele SU, Oliwia Adamik i Dominika Nitka – wybrało najciekawsze prace:

I miejsce w grupie klas 0 – 3 przyznano kl. 0 (za promocję recyklingu i ekologiczne podejście do tematyki drzewa),

I miejsce w grupie klas 4 – 8 ex aequo kl. 8a i 7 (8 a za wyraz artystyczny, ciekawe podejście graficzne i przestrzenne; 7 za ujęcie naukowe i wykorzystanie w kompozycji żywych gałązek drzew iglastych).

Uczniowie wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu obdarowani zostali słodyczami.

8 października 2021r. odbyła się audycja emitowana przez szkolny radiowęzeł, podczas której członkowie SK LOP przekazali informacje na temat historii Święta Drzewa i przedstawili ciekawostki dotyczące ekologii. Podano również wyniki konkursu plastycznego.

Ostatnim etapem przedsięwzięcia było działanie łączące tematykę ekologiczną z promocją czytelnictwa. „Ratuj Drzewo – zabierz książkę”- takie hasło przyświecało końcowej części projektu, w ramach której uczniowie mogli zabrać wybraną przez siebie książkę jako dowód szacunku do przyrody, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności czytelnicze. Niezwykle pocieszające było to, że literatura zgromadzona przez Panią Dyrektor szybko znalazła nowych właścicieli.

Tegoroczne obchody Święta Drzewa w Szkole Podstawowej w Świerzowej Polskiej można uznać za udane i owocne. Podczas realizacji poszczególnych etapów projektu zaobserwowano ogromne zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Dla pomysłodawcy akcji – Pani Dyrektor Małgorzaty Frączek oraz koordynatorów – Pani Renaty Janochy i Pani Beaty Prętnik było to bardzo ciekawe wyzwanie i nowe doświadczenie zawodowe. Podsumowując korzyści wynikające z podjętego po raz pierwszy przedsięwzięcia,  widać potrzebę kontynuowania międzynarodowej akcji „Dzień Drzewa” w przyszłości.

Opiekunowie SK LOP