Położenie

Położenie gminy na mapie Polski

mapa województwa z zaznaczoną gminą

Gmina położona jest w dorzeczu Jasiołki i Iwełki. Od północnej strony graniczy z Krosnem oraz Gminą Jedlicze, od południowej z Gminą Dukla, a od zachodu z Gminą Nowy Żmigród (powiat jasielski)

Krajobraz

W skład Gminy Chorkówka wchodzi 14 miejscowości:Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Poraj, Sulistrowa, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce.

Powierzchnia gminy wynosi 7.747,14 ha. Środkowa i południowa część położona jest na Pogórzu Środkowo – Beskidzkim, subregionie Pogórza Jasielskiego. Północna część gminy leży w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej.