KGW i Stowarzyszenia

Koła Gospodyń Wiejskich:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Bóbrce: przewodnicząca – Wanda Lula
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Chorkówce: przewodnicząca – Leokadia Kludacz
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Draganowej: przewodnicząca – Marzena Słowik
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Faliszówce: przewodnicząca – Teresa Kuźniarowicz
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylanach: przewodnicząca – Lucyna Głowa
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kopytowej: przewodnicząca – Dorota Malinowska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kopytowej – Stanowiska: przewodnicząca – Renata Hac
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Leśniówce: przewodnicząca – Beata Kielar
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Machnówce: przewodnicząca – Krystyna Szczur
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Poraju: przewodnicząca – Stefania Majka
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sulistrowej: przewodnicząca – Renata Dziedzic
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepańcowej: przewodnicząca – Marta Adamczyk
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Świerzowej P.: przewodnicząca – Ewa Misiak
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zręcinie: przewodnicząca – Maria Słowik
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Żeglcach: przewodnicząca – Halina Kochańska

Stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka – prezes – Stanisław Czarnota,
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Gospodarczych w Kobylanach – prezes – Izabela Załazińska,
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa – prezes – Bożena Kurdziel,
 • Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie – prezes – Ewa Kłos,
 • Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nadzieja” w Zręcinie – prezes – Grzegorz Radomski,
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego, korespondencja ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno,
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sulistrowa w Sulistrowej
 • Stowarzyszenie dla Równości w Draganowej, 38-543 Draganowa,
 • Stowarzyszenie „Kultura Karpat”, 38-543 Draganowa,
 • Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych w Kopytowej, 38-459 Kopytowa,
 • Stowarzyszenie Przyjazna Kopytowa, prezes – Karol Jakubowski,
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Draganowa w Draganowej 38-453 Draganowa,
 • Bieszczadzkie Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Zręcinie,  38-457 Zręcin,
 • Stowarzyszenie Strefa Rozwoju w Kopytowej 38-459 Kopytowa,
 • Stowarzyszenie Draganowa od Nowa, 38-453 Draganowa,
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce „Że chcę”, Żeglce 130, 38-458 Żeglce