Struktura organizacyjna

  • Przedmiotem działania Centrum Usług Oświatowych  w Chorkówce (zwanego dalej CUO) jest scentralizowana obsługa finansowa, rachunkowa i administracyjno – organizacyjna jednostek obsługiwanych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz działanie tych jednostek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, będących w ich kompetencji.
  • Zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach: Zadania CUO
  • W strukturze organizacyjnej CUO wyodrębnia się następujące administracyjne stanowiska pracy:

https://cuo.bip.gov.pl/struktura-organizacyjna/struktura-organizacyjna.html