Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chorkówce zmienił nazwę na Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce (skrót CUO).

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chorkówce (utworzony zarządzeniem nr 7/95 Komisarza Rządowego w Chorkówce z dnia 15 listopada 1995 r.) uchwałą nr XXXII/228/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 4 października 2016 r. zmienił nazwę na Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce (skrót CUO).

Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce jako jednostka obsługująca od dnia 1 stycznia 2017 r. pełni funkcję centrum usług wspólnych i zapewnia wspólną obsługę finansową, rachunkową i administracyjno-organizacyjną dla następujących jednostek organizacyjnych gminy Chorkówka:

1) Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce,

2) Zespół Szkół w Chorkówce,

3) Szkoła Podstawowa w Draganowej,

4) Szkoła Podstawowa w Faliszówce,

5) Szkoła Podstawowa w Kobylanach,

6) Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej,

7) Szkoła Podstawowa w Leśniówce,

8) Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej,

10) Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej,

11) Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zręcinie,

12) Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach,

13) Samorządowe Przedszkole w Zręcinie,

14) Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej,

15) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie.

Szczegółowy zakres obowiązków powierzonych Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce określa jego statut.