Usługi

Usługi:

< wypożyczanie książek i czasopism na miejscu,

< udostępnianie prezencyjne zbiorów,

< udzielanie informacji rzeczowych dotyczących konkretnych zagadnień oraz bibliograficznych,

< dostęp do bezpłatnego Internetu,

< usługi reprograficzne.