Sołectwo Świerzowa Polska – Sołtys Wsi Bogusława Kawalec

mapa Świerzowa Polska

Świerzowa Polska Szczepańcowa Machnówka Zręcin Żeglce Chorkówka Bóbrka Leśniówka Kopytowa Faliszówka Poraj Kobylany Sulistrowa Draganowa

Świerzowa PolskawieśPolsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Chorkówka.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego. Od 1 stycznia 1999 rokuKrosno zostało miastem powiatowym, a Rzeszów stolicą województwa podkarpackiego, do którego obecnie Świerzowa Polska należy.

Geografia

Wieś położona jest nad rzeką Jasiołką w odległości 6 km od Krosna. Graniczy z miejscowościami: Dobieszyn,Szczepańcowa, Zręcin, Żarnowiec i miastem Krosno.

Historia

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1419. Świerzowa Polska powstała w dorzeczu JasiołkiXIV wieku za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Była to średnio zamożna wieś, w której według danych z 1536 roku było 7 kmieci, 5 zagrodników, karczma, dwór, folwark, młyn i staw rybny. Miejscowość była własnością Jacka Borkowskiego i Magdaleny ze Strzałkowskich. 18 lutego 1808 – wieś znalazła się w posiadaniu rodziny Trzecieskich. Kupił ją Jan Michał Trzecieski(1774-1842), od Jacka i Magdaleny ze Strzałkowskich Borkowskich, protoplasta miejsteckiej linii Trzecieskich. Po roku1918 Świerzowa Polska znalazła się w gminie Jedlicze i liczyła 785 mieszkańców. Obecnie Świerzowa Polska jest drugą co do liczby mieszkańców wsią w gminie Chorkówka, liczy 2191 mieszkańców oraz 400,85 ha powierzchni.

Nazwa wsi

Kształtowanie się nazwy wsi:

  • Świrszowa – 1424,
  • Swirszowa – 1460,
  • Swyrzowa – 1581,
  • Świerzowa – 1600.

Świerzowa Polska – drugi człon odróżnia miejscowość od znajdującej się w pobliżu Świerzowej Ruskiej.

Ochotnicza Straż Pożarna

Wydarzeniem, które dało początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzowej Polskiej był pożar, który powstał w maju 1945 r. w zabudowaniach Kazimierza Krzysztyniaka, na skutek uszkodzonych przewodów kominowych. Sprzyjający silny wiatr przeniósł ogień na sąsiednie budynki i z dymem poszło całkowicie 6 budynków mieszkalno-gospodarczych, a 6 budynków zostało częściowo uratowanych.

W akcji ratowniczej brała udział ludność wsi oraz żołnierze Armii Czerwonej, którzy w tym czasie stacjonowali na lotnisku w Krośnie. Akcja ratownicza prowadzona była przy pomocy prymitywnego sprzętu jak wiadra, garnki, łopaty, a i to w niewystarczającej ilości, przy równoczesnym braku wody. Toteż mimo ofiarnej pracy ludzi, ogień zniszczył wieloletnia pracę rolników. Doświadczeni klęską pożaru mieszkańcy wsi, a w szczególności Władysław Materowski, Andrzej Kisiołek i Józef Szubra, którzy zatrudnieni byli w Zakładowej Straży Pożarnej przy Krośnieńskich Zakładach Lniarskich wystąpili z inicjatywą zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzowej Polskiej.

OSP została w 1945 r. powołana do życia. Nie brakowało chętnych do wstąpienia do OSP, lecz brak odpowiedniego sprzętu był powodem, że OSP w pierwszych latach po II wojnie światowej nie przejawiała większej aktywności. W roku 1949 działalność OSP mocno się ożywiła. Wybrano nowy zarząd, do którego weszli: Andrzej Kisiołek, Władysław Materowski, Józef Szubra, Józef Zajdel, Henryk Ginalski, Władysław Adamik, Eugeniusz Szajna, Karol Szydło i Władysław Półchłopek.

W lutym 2011 OSP Świerzowa miała 2 członków honorowych, 31 członków czynnych i 10 członkiń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Obecnie OSP Świerzowa zwiększyła liczbę wyjazdów. Remiza jest cały czas odnawiana i remontowana.

Źródło: Wikipedia (autorzy, na licencji GNU FDL)