Sołectwo Draganowa – Sołtys Wsi Stanisław Chodak

mapa Draganowa

Świerzowa Polska Szczepańcowa Machnówka Zręcin Żeglce Chorkówka Bóbrka Leśniówka Kopytowa Faliszówka Poraj Kobylany Sulistrowa Draganowa

Draganowawieś w południowo-wschodniej Polsce, położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Chorkówka. Położona na pograniczu Beskidu Niskiego i Podgórza Karpackiego wieś o bogatej historii sięgającej XIV w. (pierwsze pisane wzmianki pochodzą z 1366 roku). Wieś położona w pobliżu tzw. Doliny Śmierci.

We wsi znajduję się wybudowany w roku 1985 rzymskokatolicki kościół filialny pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej należacy do parafii pw. Narodzenia NMP w Kobylanachdekanacie Dukla, archidiecezji przemyskiej.

Położenie

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego. Wieś Draganowa położona jest na pograniczu Podgórza KarpackiegoBeskidu Niskiego. Pod względem administracyjnym wchodzi w skład gminy Chorkówkawojewództwie podkarpackim. Od północy graniczy z Sulistrową, od północnego wschodu z KobylanamiPałacówką, od południa z Górami Iwielskimi (tzw. Helenówką) i Głojscami. Na zachód od Draganowej znajdują sięMakowiskaŁysa Góra. Najwyższe wzniesienie w okolicy Draganowej to Łazy czyli Osikowa Góra (435,8 n.p.m.) Sołectwo Draganowa obejmuje powierzchnię 4,88 km² (487,68 ha).

Krajobraz

Przez wieś przepływa potok Iwielka, która posiada wiele nazw miejscowych. I tak w górnym biegu nazywana jest Hyrową, w średnim Iwliskami, zaś w dolnym Iwlą-Iwielką. Swoje źródła ma w Chyrowej u północno-wschodniego podnóża góry Krzemionki. Do Iwielki w Draganowej wpada sześć mniejszych potoków. We wsi są na Iwielce cztery mosty oraz porośnięta olchami wyspa. Draganowa położona jest na wzgórzach pokrytych lasami mieszanymi, które urozmaicają naturalny krajobraz.

Draganowa jest wsią zwartą, ciągnącą się po obydwu stronach asfaltowej drogi powiatowej, biegnącej z południa na północ. Droga łączy Draganową z sąsiadującymi od południa Głojscami, a dalej biegnie w kierunku wschodnim do Duklii na zachód do Nowego Żmigrodu. Na północ biegnie przez wieś Sulistrowa w kierunku wschodnim do Wietrzna, zachodnim do Toków i na północ do Chorkówki. Odległość od najbliższego miasteczka – Dukli wynosi 9 km, a od miasta powiatowego Krosna, przez Chorkówkę 18 km.

Wieś jest usadowiona w dolinie pomiędzy dwoma wzniesieniami (wzgórze 444 na zachód od Draganowej i wzgórze 433 na wschód), porosłymi częściowo krzewami, wykorzystanymi pod uprawę zbóż i roślin okopowych. Na granicy Draganowej z Sulistrową wzniesienia łagodnieją, przechodząc w teren prawie równinny.

Draganową zalicza się wg Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach do ONW o specyficznych utrudnieniach – ONW to Obszar o Niekorzystnych Warunkach gospodarowania.

Źródło: Wikipedia (autorzy, na licencji GNU FDL)