szczepancowa_kapliczka_sw._rozalii_6

kapliczka 1899 rok obok domu nr 166 wnętrze