szczepancowa_1900_r_obok_nr_125

kapliczka 1900 rok obok domu nr 125