szczepancowa_xix_xx_przy_nr_162

kapliczka XIX/XX w. obok domu nr 162