bobrka_kapliczka_nad_potokiem_boberka

kapliczka 1893 r. - nad rzeką, na skrzyżowaniu