szczepancowa_figura_przy_nr_69

kapliczka 1907 rok obok domu nr 69