szczepancowa_kapliczka_sw._rozalii

kapliczka 1899 rok obok domu nr 166