chorkowka_kapliczka_z_i_pol._xix_w._obok_przedszkola_misiowo

kapliczka 1 poł. XIX w. - naprzeciw banku