swierzowa_figura_1927_r_podskale

figura przydrożna 1927 rok, ulica Podskale, obok domu nr 2a