faliszowka_kapliczka_z_przelomu_xix_i_xx_w._przy_drodze_w_strone_kopytowej

kapliczka XIX/XX w. od strony Kopytowej