szczepancowa_1901_r_obok_nr_67

kapliczka 1901 rok obok domu nr 67