swierzowa_figura_1906_szkolna

figura przydrożna 1906 rok, ulica Szkolna