zrecin_2_pol_xix_w_kaminiecka

kapliczka z 2 poł. XIX w., ulica Kamieniecka nr 7a