Otwarcie Klubu i Domu Dziennego Senior + oraz rozpoczęcie roku szkolnego w Gminnym Żłobku „Akademia Malucha”.

Zarówno Dzienny Dom Senior + w Kopytowej jak i Klub Senior + w Chorkówce działają już od kilku miesięcy. Jednak ze względu na sytuację związaną z pandemią niemożliwe było dotychczas zorganizowanie oficjalnego otwarcia.

Seniorzy w naszych placówkach działają bardzo prężnie, po kilku miesiącach funkcjonowania zgromadzili już cały zapas wspomnień, a także prac plastycznych, które mogli zaprezentować. Okazją do tego była dzisiejsza uroczystość, nieco przesuniętego o kilka miesięcy otwarcia Klubu oraz Dziennego Domu Senior +.

Ze względów organizacyjnych cała uroczystość odbyła się w Kopytowej w Dziennym Domu Senior +. Na to wyjątkowe dla naszych Seniorów spotkanie przybyli: Anna Schmidt  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Piotr Babinetz  Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Fundakowski  Wicekurator Oświaty, Monika Subik  Dyrektor Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, Maciej Sekuła  Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Aleksandra Sitar i Tomasz Munia Radni z Kopytowej , Piotr Kozubal oraz Mateusz Szkudlarek Radni miejscowości Świerzowa Polska, Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Jolanta Urbanik  Burmistrz Gminy Jedlicze, Andrzej Bytnar Burmistrz Gminy Dukla, Anna Lula Skarbnik Gminy Chorkówka, Małgorzata Wierdak Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, Katarzyna Ginalska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce, ks. Jacek Pusztuk Proboszcz Parafii Kopytowa oraz Bogusława Kawalec – Sołtys wsi Świerzowa Polska.
Po przecięciu symbolicznej wstęgi wszyscy zaproszeni goście udali się do pomieszczeń Klubu gdzie Katarzyna Jagieło – konferansjer wydarzenia, a zarazem pracownik Klubu Senior + w Chorkówce zaprezentowała szerokie spektrum działalności naszych Seniorów.  Następnie ks. Jacek Pusztuk pobłogosławił zgromadzonych, a także pomieszczenia przeznaczone dla seniorów. Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka przedstawił gościom „proces” powstania Klubu oraz Domu. Pokrótce powiedział o tym jak z pomysłu zrodził się plan, a następnie ruszyły prace, których zwieńczeniem była dzisiejsza uroczystość. Głos zabrali także: Anna Schmidt Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Piotr Babinetz  Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki. Jolanta Urbanik Burmistrz Gminy Jedlicze wręczyła Kierownikowi placówek Rafałowi Pasterczykowi okolicznościowy grawerton. W imieniu lokalnej społeczności głos zabrał Tomasz Munia Radny, a także sołtys Kopytowej. Nie mogło zabraknąć wystąpienia seniorów. Jako pierwsza wystąpiła Mieczysława Ziemba, która zaprezentowała swój wiersz „Życie jest piękne” uhonorowany wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Krośnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową. W imieniu wszystkich seniorów głos zabrali Felicja Jaskółka i Marek Węgrzynowski, którzy podziękowali za stworzenie miejsce dedykowanego seniorom: w imieniu wszystkich seniorów z Gminy Chorkówka pragniemy podziękować za stworzenie wyjątkowego miejsca na ziemi, przeznaczonego specjalnie dla nas. Miejsca, które jest przestrzenią nie tylko do integracji seniorów, ale domem pełnym dobrych wrażeń i przyjaznych ludzi wokół.
Doceniamy ten wspaniały dar, jakim jest możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych w pięknych, dobrze wyposażonych placówkach „Senior+”. W imieniu nas wszystkich szczerze dziękujemy.
Na zakończenie spotkania goście obdarowani zostali upominkami wykonanymi przez seniorów pod czujnym okiem Magdaleny Frankowicz, utalentowanej lokalnej artystki, pracownika jednostki.
Druga część spotkania miała miejsce w Gminnym Żłobku „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej. Tam nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, a równocześnie podsumowanie dotychczasowej działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej. Gości powitała Barbara Surowaniec Dyrektor żłobka. Po przemówieniach zaproszonych gości, scenę opanowali wychowankowie żłobka, którzy wykazali się sporą odwagą.
Goście otrzymali od milusińskich „Ordery przyjaciół żłobka”. Upominki wręczył również Grzegorz Wegrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, który obdarował gości naszym lokalnym wyrobem z Pasieki Leśne Miody w Kobylanach.