Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Chorkówka

Dzisiaj w całej Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej . To święto nie tylko nauczycieli, także wszystkich pracowników jednostek oświatowych. Każdego roku nauczyciele, także ci pełniący funkcję dyrektorów, otrzymują Nagrodę Wójta Gminy Chorkówka, która jest uhonorowaniem pracy, związanej z kształceniem młodzieży szkolnej.
W tegorocznej uroczystości, na zaproszenie Wójta Gminy Chorkówka Grzegorza Węgrzynowskiego, udział wzięli: Helena Nowak Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce, Mirosław Guzik Dyrektor Zespołu Szkół w Chorkówce, Aneta Munia-Skrzęta Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana z Dukli w Draganowej, Bogusława Zajączkowska-Cebula Dyrektor Szkoły Podstawowej w Faliszówce, Katarzyna Dołęgowska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach, Włodzimierz Paluch Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej, Alicja Kołacz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniówce, Edyta Bracławicz-Jasłowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej, Małgorzata Frączek Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej, Paweł Przetacznik  Dyrektor Zespołu Szkół w Zręcinie, Roman Skowron Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach, Anna Szydło Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce oraz wyróżnieni nauczyciele.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Wioletta Klimek Sekretarz Gminy Chorkówka, Anna Lula Skarbnik Gminy Chorkówka, Gabriela Nizianty Dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce, Małgorzata Wierdak Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.
W uroczystości wzięli również udział: Beata Guzik reprezentująca Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd oddziału w Chorkówce oraz Anna Nowak reprezentująca Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie.
Nagrody otrzymali:
✒️ Helena Nowak, Dyrektor Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce oraz Agnieszka Prorok nauczyciel z tejże placówki,
✒️ Zofia Abramek, nauczyciel z Zespołu Szkół w Chorkówce,
✒️ Marlena Dobosz, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana z Dukli w Draganowej,
✒️ Renata Fornal i Barbara Lech, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Faliszówce,
✒️ Magdalena Kopacz oraz Aleksandra Zając, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach,
✒️ Ewa Bal, Katarzyna Balcerzak, Dorota Jastrząb, Aneta Kołek, Tomasz Munia oraz ks. Jacek Pusztuk, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej,
✒️ Alicja Kołacz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniówce,
✒️ Beata Korecka oraz Elżbieta Oktabska, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej,
✒️ Anna Dubis, Bogusława Michalczyk, Małgorzata Pelczar oraz Piotr Węgrzyn, nauczyciele z Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej,
✒️ Paweł Przetacznik, Dyrektor Zespołu Szkół w Zręcinie oraz Beata Bodaszewska, Anna Gac-Dobrowolska, Beata Guzik, Anna Nowak oraz Grażyna Sobczyńska-Paluch, nauczyciele z Zespołu Szkół w Zręcinie,
✒️ Katarzyna Drożdżal i Barbara Mazur, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym nauczycielom.
Równie serdecznie gratulujemy także Paniom:
✒️ Bożenie Pęcak nauczycielce Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej laureatce Nagrody Ministra Edukacji i Nauki,
✒️ Cecylii Gęborys oraz Ewie Muni nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej, które otrzymały Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
✒️ Magdalenie Kopacz nauczycielce Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach wyróżnionej Nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Jeszcze raz Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy zdrowia, pomyślności i wielu wspaniałych chwil zarówno z życiu zawodowym jak i prywatnym.