Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu gminy Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku.

Zarządzenie nr 0050.1.130.2020 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację… Czytaj więcej Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu gminy Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku.

czytaj więcej

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku

Zarządzenie nr 0050.1.129.2020 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację… Czytaj więcej Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku

czytaj więcej