Uznanie poborowego, któremu wręczono kartę powołania oraz żołnierza za posiadającego na wyłącznym

UZNANIE POBOROWEGO, ORAZ ŻOŁNIERZA, KTÓRY OTRZYMAŁ KARTĘ POWOŁANIA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Janusz Pudło
pokój nr 18

Podstawa prawna:

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 roku art. 127 ust. 1 a (Dz.U z 2004 r. Nr 241, poz.2416 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek, zaświadczenie o dochodach własnych oraz członków rodziny, dokument potwierdzający powołanie do odbycia służby wojskowej, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, odpis skrócony aktu małżeństwa, oświadczenia członków rodziny braku dochodów.

Opłaty:

Bez opłat

Sposób załatwienia sprawy:

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14-tu dni od otrzymania decyzji.

Tryb odwoławczy:

Do 30 dni.

Termin  załatwienia sprawy:

Inne informacje:

Wniosek może złożyć poborowy lub uprawniony członek rodziny.

Pobierz:

wniosek – pdf