Uznanie poborowego, któremu wręczono kartę powołania oraz żołnierza za żołnierza samotnego

UZNANIE POBOROWEGO, KTÓREMU WRĘCZONO KARTĘ POWOŁANIE ORAZ ŻOŁNIERZA ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Janusz Pudło
pokój nr 18

Podstawa prawna:

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 roku . 127 ust. 1 a (Dz.U Nr 241, poz. 2416 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek, zaświadczenie o dochodach własnych oraz członków rodziny, dokument potwierdzający powołanie do odbycia służby wojskowej.

Opłaty:

Bez opłat

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14-tu dni od otrzymania decyzji.

Termin  załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Pobierz:
wniosek – pdf