Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej …”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne”.

Obwieszczenie