LV nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

LV nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1600

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały:
    1. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kobylany.
  3. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
  4. Zakończenie obrad.