Gmina otrzymała dotację na wymianę kotłów

Informujemy, że gmina otrzymała dotację  na  wymianę kotłów opalanych węglem lub drewnem na gazowe kotły kondensacyjne.

Gmina Chorkówka ubiegała się o dofinansowanie wymiany kotłów na gazowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza. Tak jak wspominaliśmy zachęcając Państwa do udziału w projekcie, wymiana pieca może nastąpić tylko przy jednoczesnej trwałej likwidacji starego pieca na paliwo stałe. Jest to działanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie dotychczasowych źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku. Do projektu zostało zakwalifikowanych 21 osób, które we wrześniu ubiegłego roku, złożyły deklarację udziału w projekcie.