Skutki intensywnych opadów

21 maja br. na terenie gminy Chorkówka w wyniku intensywnych opadów deszczu zanotowano wiele podtopień i zatkania przepustów przy drogach powiatowych i gminnych. W miejscowości Kopytowa woda na rzece Chlebianka wystąpiła z koryta i zalała stadion Polonii Kopytowa. W kilku miejscowościach interweniowali strażacy   Ochotniczej Straży  Pożarnej.

W związku z niekorzystnymi prognozami pogody na terenie gminy prowadzony będzie  monitoring zagrożeń w poszczególnych miejscowościach.  W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych należy kontaktować  się z Urzędem Gminy  tel. 13 43 13083, 13 43 86956 (w godzinach pracy Urzędu), a po godzinach pracy Urzędu z sołtysami w swoich miejscowościach – TELEFONY