„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” ruszamy w umowami

Szanowni Mieszkańcy
Od 14 października 2019 r. rozpoczynamy podpisywanie Umów uczestnictwa w Projekcie z Mieszkańcami, którzy złożyli Deklaracje uczestnictwa w Projekcie i zostali zakwalifikowani do Projektu (21 mieszkańców gminy Chorkówka). Indywidualny termin podpisania umowy zostanie przekazany telefonicznie każdemu Mieszkańcowi przez pracownika Urzędu Gminy. Wzór Umowy do zapoznania się, jest dostępny TUTAJ. Treść umowy jest obligatoryjna i nie podlega indywidualnym negocjacjom, a zasady uczestnictwa w Projekcie są takie same dla wszystkich Mieszkańców.

We wrześniu ogłoszono przetargi na Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej oraz na Inspektora Nadzoru dla Projektu. Planowany okres wykonywania projektów dla realizacji Inwestycji to październik 2019 – styczeń 2020 r.
W tym czasie będzie się z Państwem kontaktował Wykonawca dokumentacji technicznej wykonawczej (Projektant), który wykona uzgodnienia projektowe w Państwa budynku mieszkalnym pod kątem lokalizacji nowego źródła ciepła i prac koniecznych do wykonania w celu jego podłączenia.
Zakres dokumentacji projektowej (w przypadku wymiany starego kotła na kocioł gazowy) nie będzie obejmował doprowadzenia gazu do miejsca włączenia nowego kotła. Prace te, jak również wszystkie związane z tym, a niezbędne do wykonania, formalności w szczególności: warunki rozbudowy instalacji gazowej i pozwolenie na budowę, należy wykonać do czasu montażu nowego kotła. Miejsce montażu nowego kotła zostanie wskazane podczas uzgodnień projektowych.
Okres rzeczowej realizacji Projektu tj. montażu źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych szacujemy, że rozpocznie się w II kwartale 2020 r. i potrwa do końca II kwartału 2021 r.
W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Urzędu Gminy i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki służą pomocą.

Dotyczy Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Dokumenty do pobrania:

Zmiana_regulaminu_

Załącznik-1-Wzór-deklaracji_osoby fizyczne

Wzór_umowy_Kotły_gazowe_

 Regulamin_szczegółowy