Nabór uzupełniający na kotły gazowe

Rozpoczynamy dodatkowy nabór na kotły gazowe w  ramach realizowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

W ramach Projektu Wykonawca wymieni stary kocioł węglowy/drzewny na nowoczesny, ekologiczny i energooszczędny kocioł gazowy. Kotły będą montowane od II kwartału 2020 r. do czerwca 2021 r.

Ilość wolnych miejsc – 2.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z projektem umowy uczestnictwa w projekcie, regulaminem oraz pobrać niezbędne dokumenty. Wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą mieszkańca oraz pozostałymi dokumentami (jeżeli dotyczy) można składać w Urzędzie Gminy Chorkówka,
pokój nr 24 w terminie do 15 listopada 2019 r.

Załącznik-1-Wzór-deklaracji_osoby fizyczne_

Wzór_umowy_

Regulamin_szczegolowy_