„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – najczęściej zadawane pytania

Dot. udziału Mieszkańców w Projekcie: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe oraz kotły na biomasę.

Najczęściej zadawane pytania.

Pytanie 1.: Czy projekt będzie realizowany w 2020 r.?

Odpowiedź: Tak. Planowany termin wyboru wykonawcy dostawy i montażu kotłów to koniec lipca 2020 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, wykonawca ma zamontować wszystkie kotły w terminie do 31.03.2021 r. Nie można wykluczyć jednak zmian powyższych terminów z uwagi na aktualny stan epidemiczny w kraju. Obecnie  realizacja Projektu nie jest w żaden sposób zagrożona.

Pytanie 2.: Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wymianę starych źródeł ciepła na nowe?

Odpowiedź: W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Wykonawca projektów uzgadnia różnice mocy z mieszkańcami, a kontakt jest utrudniony z uwagi na stan epidemiczny. Wybór wykonawcy planuje się w okresie wakacyjnym br.

Po wyborze wykonawcy będzie znany producent kotła.

Pytanie 3.: Czy mieszkańcy mają zaopatrzyć się w opał na sezon grzewczy 2020-2021?

Odpowiedź: Planuje się realizację montaży od końca lipca 2020 r. do 31.03.2021 r. jednakże, z uwagi na przedłużający się stan epidemiczny w kraju (wejście ekip do budynków mieszkańców, dostawy materiałów i urządzeń) termin ten może ulec przedłużeniu. Prosimy o samodzielne podjęcie decyzji w tej sprawie.

Pytanie 4.: Nie było u mnie przeglądu projektowego pomimo, że podpisałem umowę z gminą już w styczniu. Czy będę miał zamontowany kocioł.

Odpowiedź: Tak. Dla tych mieszkańców, gdzie nie było przeglądu projektowego (np. podpisali umowę z gminą w tym roku) nowo wybrany wykonawca dostawy i montażu kotła będzie miał w zakresie również zaprojektowanie instalacji.