PSZOK-już czynny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce już jest czynny. Odpady można przywozić dwa razy w tygodniu.

📌 W czwartki w godzinach od 14.00 do 17.00, a także w soboty w godzinach od.8.00 do 11.00.

📌Każda osoba oddająca odpady komunalne zobowiązana jest okazać dowód osobisty (aby zapobiec oddawaniu śmieci przez osoby spoza gminy).

📌Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z PSZOK w czasie pandemii COVID-19.

❗️REGULAMIN

Na terenie PSZOK-u oprócz osoby obsługującej, jednorazowo może przebywać TYLKO JEDEN KLIENT. Pozostali zobowiązani są czekać w kolejce poza terenem PSZOK-u.
Odpady do PSZOK-u może dostarczyć 1 osoba, chyba że rozładunek wymusza obecność 2 osób (prosimy o nieprzyjeżdżanie na teren PSZOK-u z dziećmi).
Osoby dostarczające odpady muszą mieć:
• zakryte usta i nos (chusta lub maseczka),
• na rękach rękawiczki ochronne.
Spełnienie tych wymogów warunkuje wpuszczenie na teren PSZOK-u.
Obsługa PSZOK-u wskaże kontener gdzie klienci winni samodzielnie zdeponować posegregowane odpady.
Pracownik PSZOK-u, z uwagi stan epidemii nie może udzielać żadnej pomocy przy umieszczaniu odpadów w kontenerach.
Kolejny klient (pojazd) zostanie wpuszczony na teren PSZOK-u po zakończeniu obsługi poprzedniego klienta.
PSZOK będzie czynny w ściśle ustalonych terminach i godzinach.