„Poprawa jakości powietrza…” – przetarg na wybór wykonawców dostaw i montaży instalacji kotłów gazowych

Informujemy, że Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ogłosił przetarg na wybór wykonawców dostaw i montaży instalacji kotłów gazowych w prywatnych budynkach mieszkalnych realizowany w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”.

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu otwarcie ofert odbędzie się 26 czerwca 2020 r., a planowany termin wyboru Wykonawców to lipiec br.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są pod adresem: https://wisloka.bip.info.pl/index.php?idmp=240&r=r

Montaż kotłów gazowych planowany jest od końca lipca 2020 do końca marca 2021 r.

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła.